Saksnummer: 23/64

Løpenummer: AR-2024-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2. NordRen AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter.

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Lodgaard

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.02.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 5 sak 23 64

Gå tilbake