Saksnummer: 23/64

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
2. NordRen AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter.

Berammet start: 08.02.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 09.02.24

Status: Berammet

Gå tilbake