Saksnummer: 23/70

Løpenummer: AR-2023-31

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Lornts Nagelhus Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Thomas Aa Rasmussen Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Ulleberg, Johansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.10.23


Gå tilbake