Saksnummer: 23/71

Løpenummer: AR-2023-32

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

Staten ved Forsvarsdepartementet

Advokat Stine Eriksson

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på Verkstedoverenskomsten § 7-7.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.11.23


Gå tilbake