Saksnummer: 23/78

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Kystrederiene 2. Hordalaks Sjø AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av bestemmelse i § 7 Faste tillegg

Dommere: Bjurstrøm, Gjølstad, Rieber-Mohn, Kolstad, Hanasand, Bull, Grung

Status: Til behandling

Avgjørelsesdato: 06.05.24


Gå tilbake