Saksnummer: 23/79

Løpenummer: AR-2024-14

Fagforbundet

Advokat Børge Benum

mot

1. Private Barnehagers landsforbund 2. Elvegården Barnehage AS

Advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Rennemo, Hansen, Børke

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.06.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 14 nettpublisering

Gå tilbake