Saksnummer: 23/79

Fagforbundet

Advokat Børge Benum

mot

1. Private Barnehagers landsforbund 2. Elvegården Barnehage AS

Advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Rennemo, Hansen, Olsen

Berammet start: 15.05.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.05.24

Status: Til behandling


Gå tilbake