Saksnummer: 23/80

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Solstad Shipping AS

Advokat Erlend Vasshus Advokat Hege Ajer Petterson

Saken gjelder: Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

Berammet start: 29.04.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 29.04.24

Status: Til behandling


Gå tilbake