Saksnummer: 23/80

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Solstad Shipping AS

Advokat Erlend Vasshus Advokat Hege Ajer Petterson

Saken gjelder: Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Rieber-Mohn, Hansen, Sørskår, Weholdt, Ulleberg

Berammet start: 24.06.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 25.06.24

Status: Til behandling


Gå tilbake