Saksnummer: 24/2015

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Technip Norge AS

Prosessfullmektig: advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi AS

Prosessfullmektig: advokat Einar Stueland

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på fredsplikten - annen arbeidskamp.

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Solberg, Stangnes, Thuve, Bjørndalen.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.02.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 03.02.2016 i sak nr. 24/2015

Gå tilbake