Saksnummer: 24/2016

Løpenummer: AR-2017-02

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjømannsforbund

advokat Sigmund Z. Berg v/advflm. Terje Hernes Pettersen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon

advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist om forståelsen av Overenskomst nr. 160, § 13.

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Bjørndalen, Solberg, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.02.17


Gå tilbake