Saksnummer: 24/2017

Løpenummer: AR-2017-33

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Aviator OSL AS
3. Aviator NHB AS
4. Aviator Rfly AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedr. godtgjørelse for bevegelige helligdager.

Dommere: Wahl, Frogner, Rieber-Mohn, Rasmussen, Schweigaard, Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.12.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-33 - sak 24-2017

Gå tilbake