Saksnummer: 24/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport
2. Boreal Buss

Advokat Anne-Beth Meidell Engan

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Bussbransjeavtalen 2018-2020 § 5.5.1

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden