Saksnummer: 24/2019

Løpenummer: AR-2019-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport 2. Boreal Buss

Advokat Anne-Beth Meidell Engan

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Bussbransjeavtalen 2018-2020 § 5.5.1

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.12.19


Gå tilbake