Saksnummer: 24/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Logistikk og Transport
2. PostNord AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 09.03.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 10.03.21

Status: Berammet

Gå tilbake