Saksnummer: 24/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Logistikk og Transport
2. PostNord AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Status: Til behandling

Gå tilbake