Saksnummer: 24/2020

Løpenummer: AR-2021-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Logistikk og Transport
2. PostNord AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 26.02.21


Gå tilbake