Saksnummer: 24/2021

SAFE

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Altera Infrastructure Production AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende kompensasjon ved bortfall av planlagt arbeid.

Status: Til behandling

Gå tilbake