Saksnummer: 24/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Fredrik Jadar

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart
2. Fjord1 AS

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende administrasjonstillegg for skipsførere mv.

Status: Til behandling

Gå tilbake