Saksnummer: 24/2022

Løpenummer: AR-2023-8

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Fredrik Jadar

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart 2. Fjord1 AS

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende administrasjonstillegg for skipsførere mv.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Koslung, Rasmussen, Schweigaard, Grøtting, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.03.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-8 - sak 24-2022

Gå tilbake