Saksnummer: 25/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet

Prosessfullmektig: advokat Eirin Lillehof

mot

Kommunesektorens organisasjon (KS) Finnøy kommune

Prosessfullmektig: advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedr. tolking av HTA kap. 1 § 13 pkt. 13.4 - konstituering.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Stangnes, Eikefjord, Bjørndalen, Estensen.

Notat: Avsluttet ved forlik 10.05.2016

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.05.16


Gå tilbake