Saksnummer: 25/2016

Løpenummer: AR-2017-10

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Imran Haider

mot

Staten v/Forsvarsdepartementet

advokat Siri Kristiansen

Saken gjelder: Forståelsen av protokoll av 16. mars 1989, jf. Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, og § 9-3 nr. 5 i tilpasningsavtale for Forsvaret til HTA LO-NHO.

Dommere: Wahl, Frogner, Bruzelius, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Berammet start: 15.02.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.02.17

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.03.17

Sammendrag: Tilsetting. Styringsrett. Tilpasningsavtalen for Forsvaret til Hovedavtalen LO–NHO Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) omfatter blant annet «hjelpe-, spesial- og fagarbeidere ved Forsvarets tekniske verksteder», jf. § 2.1 punkt 2.1.1. Avtalens bilag 9 (protokoll av 16. mars 1989) bestemmer i punkt 1 at «arbeidstakere ved tekniske verksteder i Forsvaret, som primært er beskjeftiget med verksteddrift, lønnes etter Verkstedoverenskomstens tariffsystem». Spørsmålet i saken var om det var tariffstridig å beslutte at alt vedlikehold av Forsvarets nye F-35 jagerfly skulle utføres av militært tilsatte. Arbeidsrettens flertall (5 dommere) kom til at det var tariffstridig å utelukke overenskomstlønnede fra vedlikeholdsorganisasjonene for F-35 ved å stille krav om militær tilsetting. De overenskomstlønnede hadde utført den type vedlikehold det var tale om, og Ørland flystasjon, der F-35 vil få base, var omfattet av protokollen. Det var også spørsmål om Forsvaret hadde brutt tilpasningsavtalen for Forsvaret til Hovedavtalen LO–NHO § 9-3 nr. 5 om at forslag til endringer for overenskomstlønnede skal utstå til forslaget er rettslig prøvd eller partene er kommet til enighet. Arbeidsretten kom til at bestemmelsen ikke var brutt fordi selve gjennomføringen lå frem i tid. Merknader om forståelsen av tilpasningsavtalen.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-10

Gå tilbake