Saksnummer: 25/2017

Løpenummer: AR-2019-03

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Hans Christian Monsen

mot

1. KS 2. Svelvik kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedr. forskyvning av vakter.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Gjølstad, Solbakken, Sundnes, Hansen, Svele

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.01.19


Gå tilbake