Saksnummer: 25/2019

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. KS
2. Arendal kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende individuelle vilkår i strid med lokal særavtale.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden