Saksnummer: 25/2019

Løpenummer: AR-2020-15

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. KS 2. Arendal kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Coucheron, Sundnes, Fl. Hansen, Vassbotn

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.06.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-15 - sak 25-2019

Gå tilbake