Saksnummer: 25/2020

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen O AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Berammet start: 02.03.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 03.03.21

Status: Berammet

Gå tilbake