Saksnummer: 25/2020

Løpenummer: AR-2021-9

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen O AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.03.21

Sammendrag: Tariffavtales virkeområde Flyteriggavtalen mellom Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren og Norges Rederiforbund gjelder for arbeidstakere som arbeider på flyttbare innretninger. Spørsmålet var om et skip som var under ombygging fra bøyelaster til flyttbar innretning ble omfattet av avtalen da skipet krysset sektorlinjen på vei til norsk verksted for å fullføre ombyggingen. Arbeidsretten bemerket at det på grunnlag av rettspraksis ikke kunne oppstilles klare og absolutte skjæringspunkter for anvendelsen av avtalen. Dette var en følge av at omfangsbestemmelsen krevde at avtalen skal gjelde en innretning i Flyteriggavtalens forstand, denne innretningen måtte være i virksomhet, og denne virksomheten måtte foregå på norsk sokkel. Dette ga ikke et klart svar på om det er tilstrekkelig å krysse sektorlinjen eller om innretningen må være koblet opp på lokasjon. Innretningen var da den krysset sektorlinjen bundet av en annen landsdekkende tariffavtale under forseilingen og under verkstedoppholdet, den såkalte Nordisk NIS-avtale. Arbeidsretten kom til at innretningen i slik situasjon – og i fravær av annen regulering eller en forseilingsavtale – først ble bundet av Flyteriggavtalen fra det tidspunktet innretningen begynte virksomheten på feltet. Saken ble behandlet og avgjort sammen med sak nr. 22/2020 (AR-2021-8).


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-9 - sak 25-2020

Gå tilbake