Saksnummer: 25/2020

Løpenummer: AR-2021-9

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Knutsen O AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.03.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-9 - sak 25-2020

Gå tilbake