Saksnummer: 25/2021

Løpenummer: AR-2022-1

Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad ved advflm. Indianna Lind Grippo

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Widerøe Flyveselskap AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på hovedavtalens regel om utvelgelse ved permittering.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.01.22


Gå tilbake