Saksnummer: 25/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Advokat Fredrik Wildhagen

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av §6.2 femte avsnitt om forutsigbarhet for arbeids- og fritidshelg.

Berammet start: 17.01.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 19.01.23

Status: Berammet

Gå tilbake