Saksnummer: 25/2022

Løpenummer: AR-2023-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Advokat Edvard Bakke

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av §6.2 femte avsnitt om forutsigbarhet for arbeids- og fritidshelg.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Skarning

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.02.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-3 - sak 25-2022

Gå tilbake