Saksnummer: 26/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon

advokat Silje Stadheim Almestrand

mot

Norsk Sykepleierforbund

advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedr. spørsmål om gyldighet av plassoppsigelse.

Dommere: Wahl, Rieber-Mohn, Tjomsland, Solberg, Torkildson, Thuve, Kvaalen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.10.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 14 sak 26-2016

Gå tilbake