Saksnummer: 26/2017

Løpenummer: AR-2018-07

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund

Advokat Yvonne Pedersen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Flytanking AS

Advokat Kristin Mørkedal

Saken gjelder: Tvist vedr. fagbrevtillegg etter oljeavtalens § 2d)

Dommere: Wahl, Bruzelius, Gjølstad, Østvold, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.04.18

Sammendrag: Fagbrevtillegg Oljeavtalen har bestemmelse om rett til lønnstillegg for ansatte med relevant fagbrev, blant annet yrkessjåfør. Det fulgte av bestemmelsen at de lokale parter skulle avtale hvilke fagbrev som ville være relevant «for bedriften» Ordlyden var klar, og det var ingen holdepunkter for at partene hadde ment at fagbrevtillegg kunne tilstås uten at partene lokalt hadde inngått avtale om det. Rett til fagbrevtillegg utelukkende basert på en vurdering av fagbrevets relevans for utførelsen av arbeidet kunne ikke hjemles i overenskomsten. Avvisningspåstand ikke tatt til følge. Arbeidstakersiden pretenderte å ha et krav, og dette måtte Arbeidsretten ta stilling til.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-7 - sak 26-2017

Gå tilbake