Saksnummer: 26/2019

Løpenummer: AR-2020-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Silje Hassellund Solberg

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. Apply AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Betydningen av sykefravær i årsavregning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.02.20


Gå tilbake