Saksnummer: 26/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Silje Hassellund Solberg

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. Apply AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Berammet start: 13.02.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.02.20

Status: Berammet

Gå tilbake