Saksnummer: 26/2020

Løpenummer: AR-2021-25

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Tarjei Thorkildsen Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjøfolk.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.08.21


Gå tilbake