Saksnummer: 26/2020

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Kystrederiene
2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjøfolk.

Status: Til behandling

Gå tilbake