Saksnummer: 26/2022

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Elisabeth Bjelland

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Deepsea Management AS

Advokat Pål Tangen Advokat Erlend Vasshus

Saken gjelder: Tvist vedrørende svingskift.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Johansen, Sørskår, Coucheron, Ulleberg

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 13.02.23


Gå tilbake