Saksnummer: 26/2022

Løpenummer: AR-2023-2

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Elisabeth Bjelland

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Deepsea Management AS

Advokat Pål Tangen Advokat Erlend Vasshus

Saken gjelder: Tvist vedrørende svingskift.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Johansen, Sørskår, Coucheron, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.02.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-2 Sak 26-2022

Gå tilbake