Saksnummer: 26/2022

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Elisabeth Bjelland

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Odfjell Drilling Management AS

Advokat Pål Tangen ved Advokatfullmektig Erlend Vasshus

Saken gjelder: Tvist vedrørende svingskift.

Berammet start: 01.02.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 02.02.23

Status: Berammet

Gå tilbake