Saksnummer: 27/2015

Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet

Prosessfullmektig: advokat Edvard Bakke

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Adecco Norge AS

Prosessfullmektig: advokat Silje Stadheim Almestrand og advokat Nina Melsom

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av LOK § 3H.

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Bjørndalen, Solberg, Østvold, Thuve.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.03.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 17.03.2016 i sak nr. 27/2015

Gå tilbake