Saksnummer: 27/2016

Løpenummer: AR-2017-06

Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Logistikk og Transport

advokat Joakim Augeli Karlsen

mot

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund

advokat Einar Stueland advokat Eirik Pleym-Johansen

Saken gjelder: Tvist vedr. fratredelse tillitsvalgt.

Dommere: Sundet, Gjølstad, Tjomsland, Solberg, Bjørndalen, Thuve, Østvold

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.02.17


Gå tilbake