Saksnummer: 27/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Nordlaks Oppdrett AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake