Saksnummer: 27/2019

Løpenummer: AR-2020-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Nordlaks Oppdrett AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Havbruksoverenskomstens regler om arbeids. Etterbetalingskrav.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.02.20


Gå tilbake