Saksnummer: 27/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Nordlaks Oppdrett AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Berammet start: 09.03.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.03.20

Status: Berammet

Gå tilbake