Saksnummer: 27/2020

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Norah Rahimi

Saken gjelder: Tvist vedrørende, forståelsen av og brudd på Pilotavtalen i SAS.

Berammet start: 14.12.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 15.12.20

Status: Berammet

Gå tilbake