Saksnummer: 27/2020

Løpenummer: AR-2020-27

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Norah Rahimi

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på Pilotavtalen i SAS.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Coucheron, Scweigaard, Johansen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.12.20


Gå tilbake