Saksnummer: 27/2021

Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kampestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Bristow Norway AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen.

Status: Til behandling

Gå tilbake