Saksnummer: 27/2021

Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kampestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Bristow Norway AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Johansen, Schweigaard, Larsen, Hanasand

Berammet start: 24.05.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 25.05.22

Status: Berammet

Gå tilbake