Saksnummer: 27/2022

Løpenummer: AR-2023-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet

Advokat Yvonne Evensen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Fjeldseth AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende urettmessig permittering og etterbetaling.

Dommere: Sundet, Jarbo, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.03.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-7 sak 27-2022

Gå tilbake