Saksnummer: 28/2015

Utdanningsforbundet

Prosessfullmektig: advokat Christopher Hansteen

mot

KS Østfold Fylkeskommune

Prosessfullmektig: advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedr. tolking om overtidsbetaling i SFS 2213.

Dommere: Frogner, Jarbo, Coward, Torkildson, Eikefjord, Asphaug-Hansen, Estensen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.11.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 16 sak 28-2015

Gå tilbake