Saksnummer: 28/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund

advokat Edvard Bakke

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Logistikk og Transport

advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffbinding havnearbeidere.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Stangnes, Thuve, Bjørndalen, Hjelmås

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.12.16

Sammendrag: Tariffbundethet. Skriftlighetskrav Fjord Line AS avdeling Risavika inngikk i 2008 avtale om at Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeid skulle gjelde for virksomheten. Avtalen var undertegnet av virksomheten, Stavanger Losse- og lastekontor og Stavanger Havnearbeiderforening. Som parter i avtalen var oppgitt virksomheten, Stavanger Havnearbeiderforening og Norsk Transportarbeiderforbund. Selskapet ble medlem av NHO med virkning fra 1. desember 2009. Den 26. juni 2016 sa Fjord Line AS opp avtalen fra 2008 og en tilleggsavtale fra 2013. Spørsmålet i saken var om selskapet fortsatt var bundet av Rammeavtalen. Rammeavtalen hadde ikke blitt gjort gjeldende i samsvar med fremgangsmåten i Hovedavtalen LONHO §§ 3-7 flg. Arbeidsretten kom til at Fjord Line ikke var bundet av Rammeavtalen som en organisasjonsmessig avtale med NHO og LO som overordnede parter, og at vilkårene for oppsigelse i avtalen av 2008 og tilleggsavtalen av 2013 var oppfylt.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 19 - sak 28-2016

Gå tilbake