Saksnummer: 28/2017

Løpenummer: AR-2018-06

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Linda Jæger

mot

Haugaland Bilberging AS

Advokat Ben Einar Grindhaug

Saken gjelder: Tvist vedrørende bundenhet av tariffavtale etter virksomhetsoverdragelse.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Fl. Hansen, Schweigaard, Johansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.03.18

Sammendrag: Tariffavtale. Reservasjonserklæring ved virksomhetsoverdragelse. Overdragende selskap var ved virksomhetsoverdragelse bundet av tariffavtale inngått mellom Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebilarbeiderforbund. Ny arbeidsgiver sendte erklæring om at han ikke ønsket å bli bundet av denne avtalen til den lokale tillitsvalgte. Spørsmålet i saken var hvem som var rett adressat for den erklæring ny arbeidsgiver må avgi etter arbeidsmiljøloven § 16-2. Arbeidsretten kom til at erklæringen må rettes til det nivå som har inngått den tariffavtale man vil reservere seg fra, og at rett adressat var Yrkestrafikkforbundet. Vist til uttalelsene i forarbeidene om at det er den part som har rådigheten i tariffavtaleforholdet som skal varsles. Den tillitsvalgte ble ikke ansett legitimert til å motta erklæringen på vegne av Yrkestrafikkforbundet. Dissens


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-6 - sak 28-2017

Gå tilbake