Saksnummer: 28/2019

Handel og Kontor Norge

Advokat Christopher Hansteen

mot

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Advokat Svein Steinfeld Jervell

Saken gjelder: Tvist om medbestemmelse ved lønnsinnplassering i hht. Landsoverenskomsten mellom AAF og HK

Dommere: Wahl, Jarbo, Schei, Rasmussen, Schweigaard, ….., Thuve

Berammet start: 05.05.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 07.05.20

Status: Berammet

Gå tilbake