Saksnummer: 28/2019

Løpenummer: AR-2020-10

Handel og Kontor Norge

Advokat Christopher Hansteen

mot

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Advokat Svein Steinfeld Jervell

Saken gjelder: Medbestemmelse ved lønnsinnplassering i hht. Landsoverenskomsten mellom AAF og HK

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 04.05.20


Gå tilbake