Saksnummer: 28/2019

Handel og Kontor Norge

Advokat Christopher Hansteen

mot

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Advokat Svein Steinfeld Jervell

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønnsinnplassering i henhold til Landsoverenskomsten - AAK og HK.

Status: Til behandling

Gå tilbake