Saksnummer: 28/2020

SAFE

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Odfjell Drilling management AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende svingskift.

Status: Til behandling

Gå tilbake