Saksnummer: 28/2020

Løpenummer: AR-2021-22

SAFE

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Deep Sea Management AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Svingskifttillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Johansen, Sørskår, Giæver, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-22 - sak 28-2020

Gå tilbake