Saksnummer: 28/2020

Løpenummer: AR-2021-22

SAFE

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Deep Sea Management AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Svingskifttillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Stabel, Johansen, Sørskår, Giæver, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21

Sammendrag: Lønn – svingskifttillegg Flyteriggavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund punkt 3.5 har regler om kompensasjon for svingskift, det vil si skiftarbeid hvor arbeidsperiodene foregår på ulike tider av døgnet i en og samme oppholdsperiode på innretningen. Punkt 3.5.1 bestemmer at hvert svingskift gir rett til kompensasjon, mens punkt 3.5.2 bestemmer at det ikke kompenseres for endringer som følger av «tildelt arbeidsplan». Et avsluttende kulepunkt i punkt 3.5.2 presiserer at unntaket bare gjelder for én arbeidsperiodeendring i løpet av oppholdsperioden. Arbeidsretten kom til at begrensningen til én arbeidsperiodeendring ikke gjaldt for arbeidsplan hvor det av hensyn til helikopteravgang fra innretningen var lagt inn to svingskift. Dissens 4–3.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-22 - sak 28-2020

Gå tilbake