Saksnummer: 28/2021

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

KS Kommunesektorens Organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende gyldigheten av bestemmelser fastsatt av Rikslønnsnemnda.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Torkildson, Sundnes, Bjerkestrand, Højdahl

Berammet start: 15.02.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 18.02.22

Notat: Felles behandling med sak 23-2021.

Status: Berammet

Gå tilbake