Saksnummer: 28/2022

1. Det Norske Maskinistforbund
2. Vidar Paulsen

Advokat Jan-Erik Sverre Advokat Mari Verling

mot

1. Kommunesektorens organisasjon KS
2. Tromsø kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.

Berammet start: 07.02.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 10.02.23

Status: Til behandling

Gå tilbake