Saksnummer: 29/2017

Løpenummer: AR-2018-05

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Jan Fougner

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til å velge tillitsvalgte blant forbundets medlemmer

Dommere: Sundet, Rieber-Mohn, Bruzelius, Torkildson, Christensen, Bull, Verman

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 12.03.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-05 - sak 29/2017

Gå tilbake