Saksnummer: 29/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Advokat Marie Blix Werner

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 25.04.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.04.23

Status: Berammet

Gå tilbake