Saksnummer: 29/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

Status: Til behandling

Gå tilbake