Saksnummer: 29/2022

Løpenummer: AR-2023-12

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Securitas AS

Advokat Marie Blix Werner

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 04.05.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-12 - sak 29-2022

Gå tilbake