Saksnummer: 30/2015

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund

Prosessfullmektig: advokat Einar Stueland

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosessfullmektig: advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Spørsmål om forkortelse av spisepauser etter Bussbransjeavtalen § 7.1 er tariffstridig.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Stangnes, Thuve, Bjørndalen, Gaasemyr.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.06.16

Sammendrag: Arbeidstid. Spisepause Etter Bussbransjeavtalen § 7.1 skal det avholdes en ubetalt spisepause på 30 minutter i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 10-9. Spørsmål i saken var om denne spisepausen kunne forkortes i tilfeller hvor sjåføren kom forsinket inn til pausen. Arbeidsretten kom under dissens 5–2 til at Bussbransjeavtalen § 7.1 tredje ledd måtte tolkes slik at den ikke var til hinder for å forkorte spisepausen i tilfeller hvor sjåføren kom forsinket inn til pausen. Den tariffrettslige plikten til å avholde en spisepause på 30 minutter var i utgangspunktet oppfylt gjennom fastsettelse av realistisk rutetid og ved å legge til rette for forskyvning av pausen så langt dette var mulig innenfor den fastsatte ruteplanen. Merknader om forholdet mellom Bussbransjeavtalen og lovreguleringen av arbeidstid og kjøre- og hviletid.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 13.06.2016 i sak nr. 30/2015

Gå tilbake