Saksnummer: 30/2016

Løpenummer: AR-2017-05

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Katrine Rygh Monsen

mot

1. Hovedorganisasjonen VIRKE 2. Assa Abloy

advokat Anne Marie Sanne Øien

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av særavtale mellom Serviceteknikerne og Assa Abloy AS. Krav om etterbetaling.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort


Gå tilbake