Saksnummer: 30/2017

Løpenummer: AR-2017-34

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Atle Sønsteli Johansen

Saken gjelder: Tvist vedrørende politisk streik.

Dommere: Sundet, Frogner, Rieber-Mohn, Schweigaard, Rasmussen, Thuve, Østvold

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.12.17


Gå tilbake