Saksnummer: 30/2019

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Widerøe Flyveselskap

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen § 11.1.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Coucheron, Schweigaard, Fl.Hansen, Thuve

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 02.03.20


Gå tilbake