Saksnummer: 30/2019

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Widerøe Flyveselskap

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen § 11.1.

Status: Til behandling

Gå tilbake