Saksnummer: 30/2019

Løpenummer: AR-2020-6

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Widerøes Flyveselskap AS

Advokat Eirik Hognestad Advokat Knut-Marius Sture

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på Pilotavtalen § 11.1 om drøftingsplikt før oppsigelse.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Coucheron, Schweigaard, Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.03.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-6 - sak 30-2019

Gå tilbake