Saksnummer: 30/2020

Løpenummer: AR-2021-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund og Norske SAS-flygeres Forening

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Spørsmål om usaklig og ugyldig permittering av piloter.

Dommere: Sundet, Jarbo, Remen, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.06.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-19 - sak 30-2020

Gå tilbake