Saksnummer: 30/2021

Løpenummer: AR-2022-14

Organisasjonen for administrative Ledende og Tekniske stiller, ALT

Advokat Karianne Rettedal

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia

Advokat Joakim Augelig Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende organisasjonfrihet ved lønnsoppgjør.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Felles behandling med sakene 29/2021 og 31/2021. Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.06.22


Gå tilbake