Saksnummer: 30/2021

Organisasjonen for administrative Ledende og Tekniske stiller, ALT

Advokat Karianne Rettedal

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia

Advokat Joakim Augelig Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende organisasjonfrihet ved lønnsoppgjør.

Status: Til behandling

Gå tilbake