Saksnummer: 30/2022

Løpenummer: AR-2023-36

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Kolstad, Hanasand, Bull, Grung

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.12.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-36 - sak 2023-17

Gå tilbake