Saksnummer: 30/2022

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

Status: Til behandling

Gå tilbake