Saksnummer: 30/2022

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

Dommere: Sundet, Jarbo, Koslung, Torkildson, Schweigaard, Bjerkestrand, Hanasand

Berammet start: 06.06.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 09.06.23

Status: Berammet

Gå tilbake