Saksnummer: 30/2022

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Kolstad, Hanasand, Bull, Grung

Berammet start: 13.11.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.11.23

Status: Berammet

Gå tilbake