Saksnummer: 31/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjømannsforbund

Prosessfullmektig: advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Prosessfullmektig: advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av § 3.1 i Overenskomst for innenriks kystfart.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.04.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 27.04.2016 i sak nr. 31/2015

Gå tilbake