Saksnummer: 31/2016

Løpenummer: AR-2017-09

Norsk Flygelederforening

advokat Christopher Hansteen

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelse av HTA § 52 d) om rett til tjenestefri uten trekk i lønn.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.03.17


Gå tilbake