Saksnummer: 31/2017

Løpenummer: AR-2018-08

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi (IE)

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Olje og gass 2. Oceaneering Asset Integrity AS

Advokat Inger Unn Olsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende oljeserviceavtalen 2016-2018 Del 4 pkt. 4.11.3

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Hansen, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Berammet start: 23.04.18. kl. 09.00
Berammet slutt: 23.04.18

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.04.18


Gå tilbake